Alchymisté, objevte tajuplnou moc lektvarů

7. ledna 2015 fm.tua Diskuze (0)
Alchymisté, objevte tajuplnou moc lektvarů

Zapálit kahan, rozestavit baňky, připravit si pipetu a hurá do objevování tajů alchymie. Různé kombinace dvou přísad vytvoří vždy jeden z lektvarů, ale věhlas v akademických kruzích získáte pouze tím, když objevíte, z jakých aspektů se daná přísada skládá.

Knihy Dobrovský

Alchymisté jsou deduktivní hrou z prostředí alchymistických laboratoří, fungující na principu worker-placementu (hráč se musí rozmyslet, kam umístí svůj omezený počet kostiček, pozn. redaktora). Hra je určena pro 2 – 4 hráče a doporučena od 12 let věku. Délka partie záleží na počtu hráčů a pohybuje se do dvou hodin. Alchymisté jsou počinem talentovaného Matúše Kotry. Díky spolupráci vydavatelství MINDOK a Czech Games Edition si tuto záležitost můžeme vychutnat doma v obýváku.

Komponenty

Po otevření krabice na Vás vykoukne návod ve formátu A4, který má něco kolem 20 stran. Návod je vcelku srozumitelný, největší problém, pro mě osobně, bylo pochopení alchymie, která je pro hru stěžejním prvkem. Ale díky úvodu, který je pěkně popsán a grafický znázorněn na dvou A4 to jde snadno. Je možné namíchat sedm různých lektvarů, první varianta je neutrální lektvar, tedy voda. Dále je možné umíchat tři různé lektvary s rozdílným znaménkem – kladným či záporným. Znaménko hraje roli hlavně v případě určení jednoho aspektu prvku a akčního pole „pokus na studentovi“ a „vypij lektvar“, ale o tom později.

počáteční rozmístění

Dalším důležitým komponentem hry jsou různé žetony, jak lektvarů, tak peněz. Dále si každý z hráčů sestaví svoji alchymistickou laboratoř, která se skládá ze tří dílů a vytvoří si zástěnu, aby protihráči neobšlehli jeho snažení. Laboratoř je nejdůležitější místností každého alchymisty. Najedeme v ní trojúhelník, na kterém si hráči zaznamenávají své pokusy, místo na odložení dvou karet, které chce alchymista smíchat a malou nápovědu, jak který lektvar připravit či jak vyvrátit teorii. Součástí je i záznamová tabulka, která je dodána ve velké paklíku, který jen tak nedojde. Další součástí hry jsou karty dobrodruhů, kteří do města zavítají a konferencí, kterých se hráči na koci třetího a pátého kola účastní. Dále zde najdeme karty přísad, mocných artefaktů, karty přízně, jenž dávají alchymistům výhody a slev, které hráči využívají při prodeji lektvarů. V neposlední řadě v krabici nalezneme plastové komponenty dvou baněk, které jsou určeny pro počítání bodů a určení začínajícího hráče. Dále zde najdeme kostičky, které hráči umisťují na akce a pečetě k potvrzení daných teorií. Mezi poslední součástí patří oboustranná hrací deska, která je určena pro hru dvou, třech nebo čtyřech hráčů, plán teorií, na kterém se potvrzují teorie a současně slouží jako počítadlo bodů.

hráčův trojúhelník

Jak se hraje

Před začátkem hry si hráči zvolí barvy a sestaví herní plán dle návodu uvedeného v pravidlech. Určí si, zda hráči chtějí hrát variantů učňů, která je jednoduší nebo mistrovskou verzi hry. Dle počtu hráčů, každý alchymista obdrží určitý počet kostek, s nimiž může vykonávat akce, hráčskou desku a hurá můžeme se pustit do objevování. Hra se hraje v celku na šest kost, kdy první a šesté kolo je odlišné od kol ostatních.

rozehraná hra

Každé kolo začíná dražbou, ve které si hráči „vydraží“ svoje pořadí ve hře. Začínající hráč umístí svoji figurku baňky ve své barvě na pole pořadí, na různých polích může získat buď karty přízně, přísad nebo obojí. Ale hráč, který má umístěnou baňku nejvýše, má vždy výhodu, protože ví, jaké akce budou dělat soupeři a u každé akce začíná jako první (pokud má na příslušném políčku umístěnou svoji kostku). Platí pravidlo, čím vyšší pozice, tím lépe, proto na těch nejvyšších poličkách nedostane hráč nic, případně zaplatí jeden zlaťák, ale budete mít vždy jistotu, že začne jako první.

Plán teorií

Systém výběru a vyhodnocení akcí je inovativní a zajímavý, každý hráč má u akce svoji vlastní řadu, první hráč, který je na poli pořadí nejníže umístí svoje kostičky do nejnižších řad, právě přístupných akcí. Každé pole má v řadě několik políček, na které alchymisté mohou umisťovat svoje kostky, některé akce pro spuštění vyžadují dvě kostky a hráč musí zvažovat, kam svůj omezený počet akčních kostek umístí. Akce se vyhodnocují od „shánění přísad“ až po pole „vypij lektvar“. Ten z hráčů, který má kostky svých akcí nejvýše začíná. 

V prvním kolem má každý z hráčů pouze tři akční kostičky k umístění svých akcí. Výběr akčních polí je omezen na pět počátečních akcí – „shánění přísad“, „transmutace přísad“, „nákup artefaktů“, „pokus na studentovi“ a „vypij lektvar“. Navíc v počátečním kole není ve městě žádný hrdina. Další kolo se hraje stejným způsobem, ale zpřístupní se akce „prodej lektvar“, „vyvrácení teorie“ a „publikace teorie“. Od druhého kola, každé další kolo zavítá do města nový hrdina, který by si od zdejších alchymistů rád koupil nějaké dryáky. Jak již bylo zmíněno na konci třetího a pátého kola se koná konference, u konference je důležité, aby si každý z hráčů hlídal publikování teorie, za nepublikované teorie získávají hráči záporné body reputace (na konci vítězné body). V posledním kole, mimo obvyklé akce, mají alchymisté možnost předvést své umění na přehlídce, vyberou si lektvar, který chtějí umíchat, pokud se jím podaří, získávají body reputace.

Karty přísad

Přehled akčních polí:
„shánění přísad“ – hráč si vezme jednu surovinu z nabídky nebo jednu kartičku suroviny z dobíracího balíčku,

„transmutace přísad“ – 1 přísadu lze směnit za 1 zlaťák,

„prodej lektvar“ – hráč má možnost namíchat lektvar a prodat ho hrdinovi,

„nákup artefaktů“ – hráč má možnost zakoupit jeden z nabízených artefaktů,

„vyvrácení teorie“ – alchymista může vyvrátit jeden z aspektů již dříve publikované teorie buď vlastní, nebo soupeřovi,

„publikování teorie“ – za zaplacení 1 zlaťáku může hráč publikovat teorii, která nemusí být správná nebo podpořit spoluhráčovu teorii,

„pokus na studentovi“ – lze umíchat lektvar a zjistit 1 jeho složku, pokud hráč připraví lektvar se záporným znaménkem, každý další pokus na studentovi jakéhokoliv hráče je zpoplatněn 1 zlaťákem,

„vypij lektvar“ – hráč sám vypije lektvar, jediné nebezpečí je, pokud umíchá hráč lektvar se záporným znaménkem čeká jej postih.

Při hře hráči používají aplikaci pro smartphone , která není pro hru nebytností, ale při hře bez chytrého telefonu je potřeba, aby zde byl přítomen gamemaster, který bude znát složení všech přísad a bude schopen hráčům říct, jaký lektvar vznikne. Součástí hry je i gamesterův trojúhelník, do kterého se vloží přísady a je hotovo. Jelikož zná tento hráč složení všech přísad, nemůže se zúčastnit samotné hry a pouze nahrazuje aplikaci. Hra s aplikací je nejpohodlnější, protože aplikace sama navolí složení jednotlivých přísad, jediné co je potřeba, aby si hráči opsali kód hry, kterou aktuálně hrají. A to pro případ, kdyby zařízení došla šťáva, a muselo by se hrát na jiném zařízení, pokud by se tak nestalo aplikace by navolila nové aspekty přísad a hra by se musela  rozehrát od začátku, což je nejméně pravděpodobný scénář. Aplikace je důležitá pro míchání přísad, kdy hráč zvolí dvě přísady a naskenuje je do telefonu a aplikace mu řekne, jaký lektvar vznikne. Poté na své přehledové tabulce vyškrtá možnosti, které rozhodně nejsou prvky daných přísad a touto vylučovací metodou zjišťuje jaká je ta správná kombinace aspektů. Po naskenování se vždy karty přísad odhodí, což znaží jejich spotřebování.

Hráčská plocha

Zhodnocení

Alchymisté vás nadchnou tématem, které ze hry přímo dýchá, z velké části za to může výborná grafika, která je opravdu na vysoké úrovni. Před rozloženou „laboratoří“ se cítíte opravdu jako byste měli něco zkoumat či objevovat a máte chuť to vašim „kolegům“ pořádně natřít. Hra je originální, nejenom tématem, ale i herními možnostmi, které může hráč provést. Kromě objevování, co z kterých přísad vznikne, může alchymista publikovat či vyvrátit teorie, získávat granty nebo prodávat lektvary hrdinů.

Zajímavé využití má počítadlo reputace, které slouží nejenom jako počítadlo bodů na konci hry, ale i v jejím průběhu. Čím je hráč výše tím získává bonusy, které mu daná bodová hranice nabízí.

V případě míchání lektvarů můžou být hráči limitováni nabídkou karet přísad, či jim nebudou chodit karty, které alchymista potřebuje a budou muset experimentovat, například při prodeji lektvarů a spoléhat se na štěstí. Tyto problémy vyvažují karty přízně, které dávají hráčům různé výhody.

Karty přízně

Dalším plusem je variabilita hry, kdy každá přísada každou hru obsahuje jiné aspekty a tím hra získává znovuhratelnost.

Jedním z prvků jsou karty artefaktů, které hráči, jenž je vlastní mohou dopomoci k vítězství. Tyto předměty přicházejí do hry po určitých kolech, tím se nabídka obměňuje o artefakty prvního, druhého a třetího stupně. Všechny předměty mají různé vlastnosti. Některé můžete zahrát v každém kole pouze jednou, jiné několikrát po sobě a u dalších je hráči využijí při konečném sčítání bodů. Lze polemizovat o tom, zda jsou karty artefaktů vyváženy nebo ne, ale záleží na kombinaci, karet, která přiijde do hry. Některé karty však dle mého názoru dávají hráči lepší výhody než jiné, ikdyž jsou levnější. 

Karty artefaktů

V důsledku si troufám tvrdit, že se jedná o nejlepší česky vydanou hru roku 2014 a nejlepší na tom je, že je naše. I čeští a slovenští autoři dokáží udělat díru do světa!


Alchymisté

Autor: Matúš Kotry

2 - 4 hráči; 12+; 120 minut

MINDOK, CGE; 2014

999 Kč

 

silné téma; grafické zpracování; česká hra; originalita; variabilita; široké možnosti hry
snad jen cena

Verdikt

Alchymisté jsou zajímavou hrou s přitažlivým prostředím, které navodí tu správnou atmosféru. Hra jako taková je originální záležitostí, spousta zajímavých možností na akčních polích, publikování či vyvrácení teorie, prodej lektvarů či využití počítadla reputace. Hra je dobrou volbou pro zkušené hráče, ale může nadchnout i nováčky. Pokud váháte nad koupí Alchymistů, tak na nic nečekejte a rozhodně do ní zainvestujte, i když se jedná o trošku dražší záležitost.

MINDOK
Hru na recenzi poskytlo vydavatelství MINDOK, které se na našem trhu pohybuje od roku 2007. Z portfolia této společnosti můžete znát hry jako je Carcassonne nebo Černé historky. V oblasti společenských her přináší MINDOK hry rodinné, kooperativní, vzdělávací či party hry nebo oblíbenou řadu her pro jednoho hráče SMART GAMES.

O autorovi

fm.tua
fm.tua

Od malička jsem fanouškem fantasy. Vlastně to nastartovala ona jediná kniha, kniha o brýlatém klučinovi s jizvou na čele, který z ničeho nic zjistil, že je čaroděj, tak byl položen základní kámen. Začalo se na něm stavět, přibývali další knihy a neuvěřitelné příběhy a teď jsou ty základy pevné a nezničitelné, stejné jako dračí šupiny. Knihy jsou mým útočištěm před špatnou náladou, stresem. Poskytují mi jakousi ochranu před reálným světem, je to možnost úniku od běžných strastí života a způsob cestovat po vše možných zákoutích neuvěřitelných světů.

Minotaur.cz
Minotaur.cz

Sdílet článek

Mohlo by Vás zajímat

Najdete nás na Facebooku