100.0%
Lucifer 02: Děti a monstra
Lucifer 2: Children and Monsters
100.0%

Důchod bývalého vládce pekla Lucifera se vyvíjí poněkud problematicky. Ve službách nebe zachránil svět před hrozbou němých bohů a byl odměněn předmětem nepředstavitelné síly - branou, která vede do ještě nestvořené nicoty. Ale brána sama o sobě je pouhým nástrojem. A Lucifer ho hodlá použít, aby naplnil své skutečné cíle. Jeho putování za ztracenými křídly ho zavádí do japonského zásvětí, kde vládne Izanami - do strašlivého domu komnat bez oken. Na jeho prahu zanechá Lucifer svou nesmrtelnost i veškerou moc. Vstoupí do labyrintu pastí a zrad, kde je jen jediná věc nebezpečnější než neúspěch: úspěch.

Fotogalerie - Lucifer 02: Děti a monstra

Bez názvu
Morzael Morzael - 18/11/2013
Bez názvu
baffman baffman - 06/04/2013
Bez názvu
baffman baffman - 06/04/2013